Polskie władze poinformowały o nowym projekcie narodowych paszportów, który zostanie wprowadzony na rynek w 2018 roku. Na stronach dokumentu planują umieścić ilustracje, jedna z nich — obraz lwowskiego Cmentarza orląt.

Komunikat służby prasowej MSZ Ukrainy: „7 sierpnia 2017 roku zaproszony do MSZ ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jana Piekło została wręczona nota, w której wyraża stanowczy protest w stosunku do zamierzeń Ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Polski na umieszczenie na stronach nowego paszportu Polski obraz kaplicy-rotundy, która znajduje się na terenie polskich mogił wojennych na stadionie w mieście Lwów”.

Jak poinformowano na stronie resortu spraw zagranicznych, „Ukraina rozważa takie intencje jak nieprzyjazny krok, który negatywnie wpływa na rozwój strategicznego ukraińsko-polskiego partnerstwa”.