27 października 2017 roku polski Sejm znów zmienił prawo o repatriacji, przyjąwszy pakiet poprawek. Część z ich stosuje się procedury otrzymania Karty Polaka i Karty Stałego pobytu. Przeanalizowaliśmy, z którymi przemianami zetkną się pretendenci po przyjęciu odpowiedniej Uchwały.

Zmiany w otrzymaniu Karty Polaka
Sejm przejrzał definicje terminu „osoba polskiej narodowości”. Po nabraniu mocy prawnej poprawek co do wniosku  na Kartę Polaka nie wolno będzie składać dokumenty tylko na podstawie polskiego obywatelstwa rodziny. Pozostanie możliwość składać wniosek tylko na podstawie narodowości przodków albo po decyzji Polonii. Przypomnimy, że na Kartę Stałego pobytu składać wniosek tylko na podstawie obywatelstwa przodków nie wolno już z maja 2017 roku. Na daną chwilę wnuczki i prawnuczę osób które byli obywatelami Polski, mogą pretendować na otrzymanie Karty Polaka bez względu na narodowość. Na dowód tego, że dziadek albo babcia mieli polskie obywatelstwo, można przyprowadzać po zapisach o głosowaniu na wyborach do Sejmu, o służbie w polskiej armii, inne.

Oprócz tego, planuje się przemiana w regułach przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w celu otrzymania Karty Stałego Pobytu po polskiemu pochodzeniu. Teraz jeszcze mogą przeprowadzać się rozmowy kwalifikacyjne w języku ojczystym w obecności tłumacza. Po czynności projektu ustawy  to będzie niemożliwie. W podanym projekcie ustawy proponuje się przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjne dla pretendentów na Karty Stałego Pobytu tylko w języku polskim. Dla rozmowy kwalifikacyjnej trzeba będzie mieć poziom wiedzy języka polskiego nie niżej B1. Ten poziom przewiduje rozumienie głównych idei w rozmowie i umiejętności wyraźnie wyłożyć własną opinie, opisać plany na przyszłość.