Wieczór literacki w TCF-HUB

Wieczór literacki w TCF-HUB

W piątek 19 maja odbył się pierwszy wieczór literacki w TCF-HUB pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz UkrCentrum.  Bardzo dziękujemy za uczestnictwo młodym osobom: Максиму Волоханю Маргарите Сагир Жене Куготу a.k.a KZ Greenline Юстине Чёрной Диме...
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Kreowanie, promowanie oraz wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim wspierających funkcjonowanie trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Cele Fun­da­cji: Budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez pro­mo­wa­nie dzia­łań...