Wynagrodzenie to zaledwie 60 proc. wydatków, jakie składają się na koszt zatrudnienia pracownika. Do pozostałych kosztów zaliczają się miedzy innymi składki na ubezpieczenie społeczne, które wzrosną jeszcze od 2018 roku, rośnie bowiem płaca minimalna.

Jakie składki do ZUS pokrywa pracodawca? Wzrost pensji minimalnej oznacza więc także wzrost kosztów pracy, ponieważ poza podwyżką pensji pracodawca musi opłacić między innymi część składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy. Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2018 roku wyniesie:

 • składka emerytalna – 9,76 proc., a więc 2 100 zł x 9,76 proc. = 204,96 zł,
 • składka rentowa – 6,5 proc., a więc 2 100 zł x 6,50 proc. = 136,50 zł,
 • składka wypadkowa – 1,8 proc., a więc 2 100 zł x 1,80 proc. = 37,80 zł
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc., a więc 2 100 zł x 2,45 proc. = 51,45 zł,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc., a więc 2 100 zł x 0,10 % = 2,10 zł.

W sumie składki finansowane przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wyniosą więc 20,74 proc. wynagrodzenia brutto, czyli w 2018 roku 432,81 zł.

Jakie składki do ZUS opłaca pracownik? Część składek opłaca też pracownik – dokładnie finansuje on:

 • składkę emerytalną – 9,76 proc., a więc 2 100 zł x 9,76 proc. = 204,96 zł,
 • składka rentowa – 1,5 proc., a więc 2 100 zł x 1,5 proc. = 31,50 zł,
 • składka chorobowa – 2,45 proc., a więc 2 100 zł x  2,45 proc. = 51,45 zł
 • składka zdrowotna – 9 proc., a więc  1 812,09 zł × 9 proc. = 163,09 zł (liczy się ją od podstawy [2 100 zł] pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne).

Suma składek finansowanych przez pracownika wyniesie więc w 2018 roku 451 zł.

W efekcie całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi:

 • składki finansowane przez pracodawcę: 432,81 zł,
 • składki finansowane przez pracownika: 451 zł,
 • podatek dochodowy: 119 zł,
 • wynagrodzenie netto: 1 530 zł.

W sumie koszt zatrudnienia pracownika wynosi w 2018 roku 2 532,81 zł. W poprzednim roku pracownik stanowił koszt 2 412, 20 zł, czyli wraz ze wzrostem płacy minimalnej zatrudnienie pracownika jest droższe o 120,61 zł.