W Uni Europejskiej pogratulowano Ukraińcom zniesienia wiz do strefy Schengen. A Petro Poroszenko poinformował, że Ukraina ma teraz więcej argumentów do członkostwa w UE. „Chcę zaznaczyć, że większy progres, taki jaki my demonstrujemy na drodze reform, to więcej argumentów moich i argumentów narodu ukraińskiego do tego, aby udzielić Ukrainie członkostwa w UE. Ukraina bowiem jest krajem europejskim zgodnie z artykułem 49 Traktatu rzymskiego” – powiedział Petro Poroszenko podczas niedzielnego spotkania z prezydentem Słowacji Andrejem Kiskom na przejściu granicznym „Użhorod”.

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk, nazwał dzień 11 czerwca dniem pamiętnym, ponieważ jest to czas zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy, którzy podróżują do krajów strefy Schengen. „Dzień, który zapamiętamy. Podróże bezwizowe dla Ukrainy stały się rzeczywistością. To nas zbliża” – napisał w języku ukraińskim na Twitterze Donald Tusk w niedzielę 11 czerwca.

Natomiast, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Federica Mogherini z tej okazji napisała specjalne powiadomienie. „Dzisiaj likwidujemy bariery między obywatelami Ukrainy i obywatelami Unii Europejskiej. Dla czasowego pobytu w państwach UE już nie będą potrzebne wizy. Zrobiliśmy to! I zrobiliśmy to razem! Ukraina przeprowadzała reformy, o jakie prosili obywatele. A Unia spełniła obietnice” – powiedziała Federica Mogherini. Według niej, to stworzy „nowe możliwości dla nas wszystkich, wzmocni gospodarkę, bezpieczeństwo i przyjaźń”.