Jesteś studentem i regularnie udzielasz korepetycji? Świadczysz drobne usługi, które zapewniają Ci każdego miesiąca niewielki, ale stały dochód? Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi), od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Nie musisz rejestrować firmy, jeśli:

  • jesteś osobą fizyczną a przychody z Twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł;
  • nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie.

Dzięki nowym przepisom (Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), możesz osiągać dochody z działalności, która uznawana była wcześniej za działalność gospodarczą i wiązała się z wieloma obowiązkami (składki i inne obowiązki wobec ZUS, sposób rozliczania podatków)

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

  • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON);
  • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS;
  • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek;
  • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży).

Przepisy o działalności nierejestrowej nie dotyczą wspólników spółki cywilnej.

Pamiętaj jednaj, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Dotyczy to m.in. usług jubilerskich, usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Źródło: www.biznes.gov.pl