Telefon Informacji Medycznej – Infolinia NFZ

Pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej – 12 661 22 40, mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać informacje o bezpłatnych badaniach medycznych oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne w ramach kontraktów z MOW NFZ.

Numer 12 661 22 40 działa we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych (nieautomatycznych). Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych realizowanych w sieci TP S.A. i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z informatorem. Informacja udzielana jest 7 dni w tygodniu, cała dobę.

Bezpłatne informacje – przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia – udzielane są na temat:

– adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń z zakresu:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
  • pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
  • opieki całodobowej,
  • leczenia szpitalnego,
  • stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
  • rehabilitacji leczniczej,
  • leczenia uzdrowiskowego,
  • opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjne-opiekuńcze) z terenu miasta Krakowa, udzielających świadczeń w ramach kontraktów z narodowym Funduszem Zdrowia,

– ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików” (AA) oraz telefonów zaufania dla tych osób, z terenu miasta Krakowa,

– adresów i numerów telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia uzależnień z terenu miasta Krakowa,

– adresów i numerów telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia,

– udzielania informacji o dostępności do usług zdrowotnych (czas oczekiwania na wykonanie usługi) u poszczególnych świadczeniodawców.

CAŁODOBOWA  INFOLINIA MAŁOPOLSKIEGO  ODDZIAŁU  NFZ

Aktualny wykaz placówek świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został opublikowany przez małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na stronie NFZ pod adresem: http://www.nfz-krakow.pl (Strona dla Pacjentów/Gdzie się leczyć?).

Szczegółowe informacje uzyskać można pod bezpłatnym, całodobowym numerem infolinii Małopolskiego Oddziału NFZ 800 007 797.

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=66291

Źródło: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=66291