Przez setkę lat potem, jak „Titanic” powędrował do swojej pierwszej i ostatniej podróży, w mieście, gdzie ten statek był zbudowany, otworzył się nowe centrum, poświęcony historii statku, jego twórcom i pasażerom. Muzeum „Titanic Belfast” znajduje się na tymże miejscu, gdzie kiedyś był zbudowany ten duży statek. Ta budowla taka sama kolosalna, jak i statek, na cześć którego ono było zbudowane.