Gabinet Ministrów Ukrainy przyznał Dyplom Uznania dla Jacka Piechoty za istotny wkład w rozwój dwustronnej współpracy Ukrainy z Rzeczpospolitą Polską.

Wręczenie nagrody odbyło się pod czas Gala-wieczoru 25-lecia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy Prezesowi PUIG Panu Jackowi Piechocie!

Dyplom Uznania Gabinetu Ministrów Ukrainy jest najwyższą rządową nagrodą, którą są nagradzani obywatele Ukrainy, cudzoziemcy, zespoły pracownicze przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, stowarzyszenia obywateli z okazji państwowych, zawodowych uroczystości, obchodów i rocznic, za pomoc w realizacji polityki państwa w gospodarczej, naukowej, społeczno-kulturalnej, wojskowej, państwowej, publicznej i innych dziedzinach.