Nasze Przedstawicielstwo w Krakowie oficjalnie działa od kwietnia 2016 r. – Jednak to nie jest początek naszej współpracy z rynkiem ukraińskim.
Przedstawicielstwo w Krakowie jest stworzone na bazie firmy Tobacco Concept Factory. Dyrektorem Przedstawicielstwa jest właściciel TCF Tomasz Żybula
Vice Dyrektorem – Marek Karnecki
Pomysł otworzenia Przedstawicielstwa zrodził się ze ścisłej współpracy firmy TCF oraz PUiG, gdyż firma TCF jest obecna na rynku ukraińskim i wszystkie podstawy, pomysły, problemy w tworzeniu firmy oraz biznesu na Ukrainie, oraz wzajemnych wymian, przerabialiśmy od początku.
To daje nam bogate i żywe (co jest bardzo istotnym aspektem) doświadczenie w kontaktach z rynkiem ukraińskim, zarówno w jedną oraz drugą stronę.
W naszym mieście współpracujemy z Urzędem Marszałkowski woj.małopolskiego oraz z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie.
Chętnie dzielimy się wiedzą i naszym bogatym doświadczeniem. Współpracujemy z agencją celną w Krakowie oraz kancelariami prawnymi zarówno po stronie Polskiej jak i Ukraińskiej.
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą.
Nasze cele realizujemy przez:
• Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
• Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
• Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie
Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.

Wice Dyrektor Marek Karnecki Prezes Jacek Piechota Dyrektor Tomasz Żybula podczas Dnia Dobroczynnośći na rzecz dzieci ofiar konfliktu na Ukrainie

Dyrektor Tomasz Żybula z  Konsulem Generalnym Ukrainy w Krakowie Olehiem Mandiukiem podczas otwarcia UKRCENTRUM w Krakowie

Wice Dyrektor Marek Karnecki Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski Dyrektor Tomasz Żybula podczas konfernecji w Lublinie.

Dyrektor Tomasz Żybula z Prezesem Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej Ministrem Jackiem Piechotą podczas otwarcia Ukrcentrum w Krakowie

Minister Jacek Piechota , Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Oleh Mandiuk Dyrektor Tomasz Żybula oraz Wice Dyrektor Marek Karnecki podczas wizyty w Konsulacie Ukrainy w Krakowie

Dyrektor Tomasz Żybula Minister Jacek Piechota Wice Dyrektor Marek Karnecki podczas Rautu Konsularnego.

Minister Jacek Piechota przedstawia TCF podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju.

Minister Dariusz Szymczycha 
Dyrektor Marek Karnecki
Ambasador Kazachstanu w RP Margulan Baimukhan
Minister Paweł Kowal
Podczas BBF
Dyrektor Marek Karnecki z Ministrem Dariuszem Szymczychą
Podczas BBF

certyfikat-izba-page-001