TCF NEWS:

Polityka „szarej strefy” zabija zdrową konkurencję na rynku, a w rezultacie pociąga za sobą wyższe ceny towarów i pogorszenie się różnych sfer gospodarki.
To pojęcie rozumiane jest jako procesy gospodarcze, ukryte przez swoich członków, które nie są kontrolowane przez państwo i społeczeństwo, oraz nie są w pełni uregulowane przez oficjalne statystyki państwa.
Głównymi powodami wysokiego poziomu cieniowania ukraińskiej gospodarki są niezadowalające warunki biznesowe, w szczególności:

  1.  nieskuteczność mechanizmów prawnych w zakresie przeciwdziałania korupcji;
  2. nieskuteczne funkcjonowanie systemu sądowego i organów prawnych;
  3. nieefektywne administrowanie podatków;
  4. wysoki poziom przestępczości;
    „Teraz często słyszano, że” cień „jest pozycjonowana jako korzyść dla ludzi, że jest to, jakby, tańsze, ale w rzeczywistości  jest to droższe. Więc można kupić coś tańszego, ale wtedy otrzymasz niższą jakość edukacji lub zdrowia „- powiedział Danyliuk – Minister Finansów.

Zauważył też, że cień zabija konkurencję, więc tańsze kupowanie, należy zrobić nie poprzez unikanie płatności podatkowych, ale poprzez stworzenie normalnych warunków konkurencji.