Udanie zakończyły się „Dni Polskiego Rolnictwa”, które zostały zorganizowane w dniach 28-30 listopada 2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej EURO AGRO we Lwowie przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód. Dodatkowo do współpracy dołączyli: Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, polskie przedsiębiorstwo WIPASZ SA oraz organizatorzy targów „EURO AGRO – 2017” Targi Kielce SA i Gal-EXPO SA. Była to trzecia z kolei edycja ww. imprezy celem jest promocja polskiej gospodarki oraz aktywizacja polsko-ukraińskiej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego.

Także w tym roku goście targów EURO AGRO 2017 zostali zaproszeni do udziału w międzynarodowej konferencji tematycznej pod hasłem „Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle i sektorze rolno-spożywczym”, która odbyła się w dniu 29 listopada 2017 r. we Lwowie – w centrum Pivdennyi EXPO.

Warto dodać, iż w tegorocznej konferencji wzięło udział niemal 200 osób – w tym liczne grono polskich i ukraińskich ekspertów oraz przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych.

W tym roku podczas konferencji poruszono interesujące stronę ukraińską tematy:

 • polski rynek produkcji rolno-spożywczej i jego miejsce w Europie
 • nowoczesne technologie upraw i hodowli (np. rozwijające się w zachodniej części Ukrainy sadownictwo, uprawy szklarniowe, hodowla trzody chlewnej, bydła, drobiu, produkcja jaj, itp.)
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie – szkolenia i podwyższanie kwalifikacji ukraińskich kadr, przetwórstwo zbóż i produktów rolnych
 • opakowania dla żywności itp.

Pierwszą sesję pod hasłem „Perspektywy rozwoju polsko – ukraińskiej współpracy w sektorze rolno – przemysłowym” otworzyli:

 • Małgorzata Gawin– I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 • Oleg Dubisz – Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Krzysztof Kalita– Prezes Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód
 • Natalia Hmyz– Dyrektor ds. Rolno-Przemysłowego Rozwoju Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, która słowem wstępu przedstawiła rolniczy potencjał obwodu lwowskiego – możliwości współpracy.

W dalszej kolejności głos zabrali:

 • Inna Kucharczuk – Zastępca kierownika wydziału wykonawczego Winnickiej Rady Obwodowej, która przedstawiła atrakcyjność sektora rolnego w obwodzie winnickim
 • Oleg Dubisz – Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, którzy zaprezentował analizę szans i barier w rozwoju ukraińsko – polskich stosunków gospodarczych.

Na zakończenie pierwszej sesji udane międzynarodowe inicjatywy w sektorze rolnym, a konkretnie projekt pn. „Wsparcie ukraińsko-polskich inicjatyw na rzecz rozwoju uprawy jagód i ogrodnictwa w obwodzie Wołyńskim” przedstawili: Marek Zapór – Wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku oraz Petro Verzun – Prezes Wołyńskiej Obwodowej Organizacji Społecznej „Fundacja Rozwoju Lokalnego”. Sesję moderowali panowie: Oleg Dubisz – Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz dr hab. Łukasz Kozera z Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Nauki w Krakowie.

Natomiast inwestycje jako stabilne przesłanki konkurencyjnego rozwoju gospodarki rolnej były tematem przewodnim drugiej sesji. Był to doskonały moment do prezentacji ofert współpracy polskich przedsiębiorstw oraz dyskusji z ekspertami.

Drugą sesję oraz dyskusję moderowali: Inna Kucharczuk z Winnickiej Rady Obwodowej oraz Ryszard Białacki – Koordynator Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego Domu Wschodniej Polski w Brukseli.

Podczas Targów EURO AGRO – 2017 (28-29 listopada) zorganizowano prezentację polskich przedsiębiorstw, wystąpienia polskich ekspertów oraz spotkania B2B.
W tym celu Wydział Promocji Handlu i Inwestycji oraz Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód zorganizowali na ww. targach własne stoisko promocyjno-informacyjne, na którym dodatkowo wyeksponowane zostały materiały o polskiej gospodarce oraz materiały promocyjno-informacyjne polskich firm.

Warto dodać, iż w tegorocznej edycji Dni Polskiego Rolnictwa wzięło udział kilkuset zaproszonych gości w tym:

 • ponad 50-osobowa delegacja rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli władz obwodu winnickiego
 • ponad 40-osobowa delegacja rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli władz obwodu łuckiego
 • ponad 40-osobowa delegacja Lubelskiej Izby Rolniczej
 • polscy i ukraińscy eksperci, a także goście odwiedzający targi EURO AGRO 2017.

Dla ww. gości Dni Polskiego Rolnictwa stały się doskonałą okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy. Podczas dyskusji na stoisku WPHI moderowanej przez Krzysztofa Kalitę ze Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód opracowano koncepcję przyszłego projektu zw. z rozwojem sądownictwa i ogrodnictwa przy współpracy regionów: świętokrzyskiego, lubelskiego, a także wołyńskiego i winnickiego.

Źródło: Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód