Dnia 11 czerwca 2017 roku weszła w życie umowa podpisana i ratyfikowana przez Radę Ministrów UE w sprawie ruchu bezwizowego dla Ukraińców. Podróżowanie do Europy nie będzie już tylko marzeniem dla Ukrainy, lecz stanie się rzeczywistością.

Decyzję przyjęto na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. 17 maja w Strasburgu wprowadzono dwie procedury ustawodawcze, które obejmowały oficjalne podpisanie aktu przez przewodniczącego Parlamentu UE jak również reprezentanta Malty, który jest wybierany co roku. Decyzja była opublikowana w oficjalnym dzienniku UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL-EN/TXT/?qid=1497341154818&uri=CELEX:32017R0850&from=PL). Prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, uczestniczył w posiedzeniu Rady jako gość. Umowę podpisano 22 maja, a początek ruchu bezwizowego rozpoczął się 11 czerwca – 21 dni od dnia ratyfikowania umowy.

Teraz pojawia się pytanie dokąd pojechać?

Ruch bezwizowy obejmuje wszystkie kraje UE oprócz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Można podróżować również do krajów należących do strefy wolnego handlu EFTA ( są to: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein). Są to państwa nienależące do UE lecz do strefy Schengen.

Co trzeba wiedzieć na temat legalnego wjazdu?

Najważniejsze jest to, że trzeba posiadać zagraniczny paszport biometryczny. Na dzień dzisiejszy zarejestrowano około trzech milionów paszportów. Warto pamiętać o tym, że wcześniejsze paszporty, oraz wizy, nadal będą w użytku. Celami wyjazdów mogą być podróże, handel, studia, różne konferencje i wystawy. Czas pobytu nie może przekraczać 90 dni co pół roku. Żeby wyjechać na dłuższy czas trzeba wyrobić wizę. Ruch bezwizowy nie upoważnia do wejście na rynek pracy na terytorium UE.