Coroczną tradycję ubrania wyszywanki w trzeci czwartek maja rozpoczęła w 2006 roku studentką Czerniowiejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza Lesia Woroniuk. Święto nie jest związanym z żadnym wydarzeniem religijnym czy państwowym. Ubierając w wyszywankę, społeczeństwo wyraża poszanowanie do swojego kodu genetycznego oraz tradycji narodowych. Każdy rok akcja staje się popularniejszą – w różnych kącikach światu tysiące osób wyraża swoje wartości narodowe oraz duchowną świadomość.

W tym roku Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Krakowie tradycyjnie wzięła udział w uroczystościach z okazji Światowego dnia wyszywanki na pl. Szczepańskim. Podczas święta wszyscy odwiedzający mogli zapoznać się z osobliwościami kultury ukraińskiej, dołączyć do śpiewania ukraińskich piosenek narodowych oraz wyszywania tradycyjnego ukraińskiego ręcznika. Serdecznie dziękujemy organizatorom obchodów Dnia wyszywanki w Krakowie!

Z poważaniem,
Zespół Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Krakowie