Rząd Ukrainy i Komisja Europejska podpisały umowę o wspieraniu inicjatyw skierowanych do wschodniej Ukrainy.
Dokument zatytułowany ” Umowa o finansowaniu ze środków UE dla wschodu Ukrainy” podpisali wicepremier Ivan Klimpush-Tsintsadze oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Katarina Matterova.
Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 50 milionów euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
Dokument ten stanowi podstawę prawną do finansowania przez Komisję Europejską środków mających na celu promowanie pokoju, ożywienia gospodarczego i ustanowienia pokoju we wschodniej Ukrainie.
Porozumienie przewiduje cztery obszary finansowania: decentralizację i zarządzanie; ożywienie gospodarcze i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; bezpieczeństwo wspólnotowe i spójność społeczna; reformy sektorowe i zmiany strukturalne.
Przewiduje się między innymi, że fundusze będą miały na celu stymulowanie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego poprzez udzielanie pomocy na rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw; promocja inicjatyw społecznych na rzecz spójności społecznej i pojednania; wsparcie reform sektorowych i zmian strukturalnych w opiece zdrowotnej, edukacji; wsparcie dla infrastruktury krytycznej.