Ustawa zakazująca handlu w niedziele została przyjęta 24 listopada przez Sejm. Po poprawkach, zakaz handlu w niedziele będzie obowiązywał od 1 marca 2018 roku i obejmie dwie niedziele w miesiącu, drugą i trzecią. Od 1 stycznia 2019 roku, zakupy zrobimy już tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a od 2020 roku zacznie obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele. Przygotowaliśmy dla Was wykaz niedziel handlowych w 2018 roku. Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy!

Jak na ironię o zakazie handlu w niedzielę posłowie zdecydowali w Black Friday, czyli święto zakupów. 24 listopada posłowie przyjęli projekt uchwały ograniczający handel w niedziele. Według ustawy po poprawkach sklepy będą otwarte w niedziele tylko 2 razy w miesiącu, w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, począwszy od 1 marca 2018.

Przypomnijmy, że Solidarność postulowała wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele. I ten wniosek zostanie uwzględniony, ale dopiero od 2020 roku. Handel w niedziele będzie bowiem ograniczany stopniowo. Już w 2019 roku tylko do jednej, ostatniej niedzieli miesiąca.

NIEDZIELE HANDLOWE: WYKAZ 2018. W TE NIEDZIELE ZROBISZ ZAKUPY:

marzec 2018:

 • 4 marca
 • 25 marca

kwiecień 2018:

 • 29 kwietnia

maj 2018:

 • 6 maja
 • 27 maja

czerwiec 2018:

 • 3 czerwca
 • 24 czerwca

lipiec 2018:

 • 1 lipca
 • 29 lipca

sierpień 2018:

 • 5 sierpnia
 • 26 sierpnia

wrzesień 2018:

 • 2 września
 • 30 września

październik 2018:

 • 7 października
 • 28 października

listopad 2018:

 • 4 listopada
 • 25 listopada

grudzień 2018:

 • 2 grudnia
 • 16 grudnia
 • 23 grudnia
 • 30 grudnia

Zakaz handlu w niedzielę – co będzie otwarte?

Tutaj nie będzie zakazu:

na stacjach paliw płynnych; w kwiaciarniach; w aptekach i punktach aptecznych; w zakładach leczniczych dla zwierząt; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami, upominkami i dewocjonaliami; w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych; w placówkach pocztowych, w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich; w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku; w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych; w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; w placówkach handlowych na dworcach autobusowych, kolejowych i lotniczych, w portach morskich i rzecznych; w strefach wolnocłowych; w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich; na terenie jednostek penitencjarnych; na terenie garnizonów; w sklepach internetowych i na platformach internetowych, jeżeli handel ma charakter zautomatyzowany; w przypadku handlu towarami z automatów; w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w hurtowniach farmaceutycznych; w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi; w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach; w zakładach pogrzebowych; w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście.

Lidl i Biedronka mogą ominąć zakaz handlu w niedziele dzięki pieczywu

Sklepy, takie jak Biedronka czy Lidl, które są także piekarniami i w swojej ofercie mają świeże pieczywo mogą uniknąć wprowadzanego w całej Polsce zakaz handlu w niedzielę. Powód? Luka prawna w ustawie, którą przyjął Sejm. Zapisano w niej, że zakaz handlu nie będzie dotyczył piekarni. Nie zapisano jednak już, jaki procent sprzedaży ma stanowić pieczywo wypiekane na miejscu.

Źródłа: http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/zakaz-handlu-w-niedziele-wykaz-niedziel-handlowych-kalendarz-niedziel-wolne-od-handlu-2018,12621270/2/

http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/zakaz-handlu-w-niedziele-zobacz-liste-miejsc-gdzie-zrobisz-zakupy_1022465.html

http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/lidl-i-biedronka-moga-ominac-zakaz-handlu-w-niedziele-dzieki-pieczywu,12716294/