W pierwszym kwartale tego roku ponad 50 tysięcy cudzoziemców złożyli oświadczenia o uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce. Większość z nich to ukraińcy. O tym informuje Rząd do spraw cudzoziemców.

Liczba wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce w pierwszym kwartale o około 11 procent więcej niż w analogicznym okresie w roku 2017. Poinformowano, że zezwolenie na pobyt już otrzymało około 30, 5 tys. cudzoziemców.

Według informacji UdSC, w tym roku z 50 tys. do 700 wniosków w sprawie legalizacji pobytu, 89% odnoszą się do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy (większość z nich na podstawie zatrudnienia), 9% — zezwolenia na pobyt stały, 2% — uprawnienia na uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego UE. Obywatele Ukrainy wyniosły 63% wszystkich wniosków. Oprócz tego, często wniosku o zezwolenie na pobyt ubiegają się obywatele Białorusi, Indii i Wietnamu.

“Warto zauważyć, że zwiększyła się liczba wniosków o wydanie tymczasowego pobytu obywateli Gruzji. Trend wzrostowy utrzymuje się od grudnia 2017 roku, a w tym roku gruzini są na 3 miejscu pod względem liczby złożonych wniosków, a to 3,8% wszystkich spraw”, – zaznaczył rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Decyzja w sprawie legalizacji pobytu wydaje wojewoda. W pierwszym kwartale 2018 roku najwięcej wniosków wpłynęło do Mazowieckiego wojewódzkiego rządu (32%).

W UdSC poinformowano również, że do końca marca 2018 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli ponad 1 tys. cudzoziemców, to o 37% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Często o ochronie w Polsce ubiegali się obywatele Rosji (68%), Ukrainy (10%) i Tadżykistanu (4,5%). 58% cudzoziemców złożyli takie deklaracje po raz pierwszy. Jedno oświadczenie średnio obejmuje 2 osób.

Dudziak zaznaczył, że warunki udzielenia ochrony międzynarodowej odpowiadają 123 cudzoziemcy. W zasadzie to ukraińcy (42 osoby) i rosjanie (25 osób). Negatywne decyzje otrzymałeś 355 osób, a 485 spraw zostało zawieszone.

“Rozpatrzenie sprawy zatrzymują, gdy cudzoziemiec opuści Polskę, nie czeka otrzymania decyzji (najczęściej wyjeżdżają do państw Europy Zachodniej). Około 80% zatrzymania spraw dotyczą wnioskodawców z Rosji,” – skomentował Dudziak.

Przypomnijmy, że cudzoziemcom przysługuje ochrona międzynarodowa, jeżeli w kraju pochodzenia grozi im prześladowania, lub istnieje ryzyko utraty życia lub zdrowia. Pytania te w Polsce są regulowane Ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Aktualne dane dotyczące imigracji do Polski można uzyskać na stronie migracje.gov.pl.

naszwybir.pl