Praca w Polsce cieszy się dużym popytem wśród obywateli Ukrainy. Według statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce, a liczba Ukraińców pracujących w Polsce wynosi około miliona.

Jak wiadomo, do legalnego zatrudnienia w Polsce wymagana jest polska wizy pracownicza, wydawana na podstawie zezwolenia na pracę lub paszportu biometrycznego.

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Według nich, od teraz są dwa dokumenty, które dają prawo do legalnej pracy cudzoziemców w Polsce – to jest zezwolenie na pracę i zezwolenie na poprawną pracę. Są one wydawane na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Uprawnienia te określają termin, w którym można legalnie pracować w Polsce:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy jest wydawane na okres nie przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
  • zezwolenie na pracę sezonową daje prawo do pracy w branżach, które są uważane za sezonowymi i jest wydawane maksymalnie na 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Co zmieniło się w procedurze wydania zezwoleń do pracy w Polsce?
Jeżeli wcześniej cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce przez 6 miesięcy przez 12 miesięcy na podstawie pracy zarejestrowanej przez rząd, oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców, teraz ten punkt został odwołany i od 2018 roku, aby móc legalnie pracować, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę LUB zezwolenie na prace SEZONOWE.

Jednak w ciągu 2018 roku będzie działał tzw. OKRES PRZEJŚCIOWY. Oznacza to, że do końca 2018 r. Cudzoziemcy będą mogli legalnie pracować zarówno na podstawie nowych zezwoleń, jak i na podstawie wniosków o zamiarze świadczenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanemu i wydanemu wcześniej, tj. Do końca 2017 r.

W związku z tymi ważnymi zmianami, teraz dokumenty dające prawo do legalnej pracy w Polsce, prawnie dzielą się na stare i nowe:

-Stare oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, wydane do 31.12.2017 – BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ DO 31.12.2018.
-Nowe zezwolenia na pracę, wydane od 01.01.2018 – OBOWIĄZUJĄ od 1 stycznia 2018 r.