Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód ENEIA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód ENEIA organizuje coroczne Baltic Business Forum w polskim Świnoujściu i niemieckim Heringsdorfie.

Stowarzyszenie powołała w 2009 roku grupa przedsiębiorców oraz grono polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej, zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną. Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przewodniczył pierwszej Radzie Strategii Forum. Pierwszym Prezesem Zarządu stowarzyszenia był prof. Dariusz Rosati – obecnie przewodniczący Rady Strategii. Od 2012 roku Zarządowi ENEIA przewodniczy Jacek Piechota – były minister gospodarki i pracy RP.

Cele Stowarzyszenia to wdrażanie programów Unii Europejskiej służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocja programu Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie oraz wspieranie jego flagowych inicjatyw, promocja Strategii dla państw Morza Bałtyckiego. ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno – prywatnego, propagowania współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych, szczególnie w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, krajów Północy i szeroko rozumianego Wschodu.

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń, które zajmuje się w swojej działalności współpracą w tym właśnie regionie.

Stowarzyszenie Baltic Business Forum podejmuje się realizacji zadań w poniższym zakresie:

 • udział w tworzeniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji;
 • wsparcie w realizacji programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną oraz badawczą małych i średnich przedsiębiorstw , rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii;
 • rozwój międzynarodowej, krajowej i regionalnej współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej;
 • promocja strategii regionalnych UE, w szczególności strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz programów wspomagających rozwój wszechstronnych stosunków z państwami wschodnimi;
 • wdrażanie programów UE, służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocji programu Unii Europejskiej „Partnerstwo Wschodnie” oraz wspierania jego flagowych inicjatyw;
 • propagowania zasad partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • promowania współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności;
 • tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych;
 • stosowania uniwersalnych standardów UE funkcjonujących w obrocie gospodarczym, we współpracy regionalnej, naukowej i kulturalnej.

Baltic Business Forum to odbywające się od 2009 r. międzynarodowe forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Pomysłodawcą oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Następne edycje organizowane były przez stowarzyszenie Baltic Business Forum (obecnie Europe North East International Association).

Każdego roku w konferencji biorą udział aktualni i byli przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jednak główny trzon uczestników i prelegentów Forum stanowią przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowo- Wschodniej i Azji. Są to zarówno wielkie spółki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Główne cele programowe BBF:

 • promocja programu Partnerstwo Wschodnie,
 • rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami Europy Północnej, Środkowo-Wschodniej i Azji,
 • stworzenie atrakcyjnej oferty regionów Europy Środkowo-Wschodniej w celu zwiększenia rozmiarów inwestycji na tym obszarze,
 • budowa i zacieśnianie więzi Polski z sąsiadami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, poprzez wymianę bieżących informacji w zakresie zagadnień ekonomicznych, prawnych i administracyjnych,
 • wspieranie działań przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie międzynarodowym.

Strona – http://balticbusinessforum.eu