Budowa Domu Polskiego we Lwowie osiągnie w 2018 r. tzw. stan surowy zamknięty (będą m.in. dach i okna); oddanie do użytku nowej placówki planowane jest na 2020 r. – zapowiedział w środę w Sejmie prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Informację o budowie “Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Domu Polskiego we Lwowie” Bonisławski przedstawił posłom komisji łączności z Polakami za granicą.
“Budowa Domu Polskiego we Lwowie przebiega zgodnie z harmonogramem. Przewidziana jest kontynuacja prac, które doprowadzą do końca roku do oddania obiektu w tzw. stanie surowym zamkniętym. Będzie już dach, będą okna, drzwi, będzie podłączenie energetyczne i wszystkie inne media. Pozostaną wówczas prace wykończeniowe, zatem jestem w sprawie budowy tej placówki optymistą” – powiedział PAP Bonisławski. Przypomniał też, że zakończenie budowy Domu Polskiego we Lwowie – jak mówił posłom “inwestycji bardzo ważnej dla Polaków mieszkających na Ukrainie” – planowane jest na 2020 r. Początkowo placówka ta miała być oddana do użytku w bieżącym roku, w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dyrektor Biura Polonijnego Senatu Grzegorz Seroczyński wyraził jednak nadzieję, że budowa Domu Polskiego we Lwowie zakończy się jeszcze przed końcem 2020 r. “Bo plany są takie, by jednak do końca 2019 roku oddać ten budynek przynajmniej w takim kształcie, który będzie już można państwu przedstawić” – mówił do posłów Seroczyński. Zadania powstającej placówki przedstawił konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, który podkreślił, że “Dom Polski we Lwowie ma być wizytówką Polski i polskiej tradycji”, a także – jak mówił – bazą materialną dla życia polskiego we Lwowie i okolic.
Pod koniec posiedzenia przewodnicząca komisji Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS) poprosiła Wspólnotę Polską m.in. o informacje na piśmie dotyczące ofert wszystkich firm, które wcześniej ubiegały się o wykonywanie tej inwestycji. Poseł tłumaczyła, że spełnienie tej prośby pozwoli ocenić, czy dokonano wyboru najlepszej firmy, która realizuje budowę Domu Polskiego we Lwowie. Prace związane z budową wykonuje polska firma ABM Wschód Sp. z o.o.
Źródło: dzieje.pl