III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w LublinieOrganizatorami Konferencji tradycyjnie są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Urzędem Miasta Lublina. Wydarzenie to jest jednym z najważniejszych międzynarodowych eventów, poświęconych współpracy gospodarczej Polski z jej wschodnimi partnerami, ze szczególnym uwzględniłem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu.

Program konferencji obejmować będzie najważniejsze aspekty współpracy inwestycyjnej i handlowej. Ważną częścią merytoryczną jest przedstawienie roli samorządów, jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja będzie także okazją do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego rozwoju Lubelszczyzny i Lublina w kontekście ich długotrwałych relacji gospodarczych, oświatowo-naukowych i kulturalnych ze sąsiednimi państwami. Oddzielny moduł programowy adresowany jest do przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce – Radców handlowych, co zwiększa międzynarodowy zasięg wydarzenia i umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów z reprezentantami wielu krajów.

Mamy zaszczyt poinformować, iż Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Udział w wydarzeniu potwierdzili:  Minister Inwestycji i Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP.

Swą obecność zapowiedział Wiceminister Regionalnego Rozwoju, Budownictwa i Gospodarki Budowlano-Komunalnej Ukrainy – Pan Taras Tokarski.

Korpus dyplomatyczny reprezentować będą między innymi: Ambasador Ukrainy w RP – Andrij Deszczycia , Ambasador Białorusi w RP Aleksandr Averyanov, Ambasador Kazachstanu w RP – Margulan Baimukhan, Ambasador Armenii w RP – Edgar Ghazaryan, Ambasador Venezueli w RP – Luis Adolfo Gómez Urdaneta, a także reprezentanci następujących krajów: Estonii, Austrii, Meksyku, Danii.

Goście z zagranicy będą mieli możliwość zapoznać się z możliwościami inwestycyjnymi Lubelszczyzny zaprezentowanymi przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina, a takżeSpecjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park-Mielec, Lubelski Park Naukowo Technologiczny, Lubelski Klaster Przedsiębiorstw, Targi Lublin S.A.

Obecni będą przedstawiciele ukraińskich agencji rządowych – Ukraine Invest Office oraz Państwowej Agencji Wsparcia Eksportu. Swą obecność potwierdził Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Stepan Barna, oraz delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Ze strony Białoruskiej oczekuje się udziału przedstawicieli Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej z Brześcia/Białoruś. Grono potwierdzonych uczestników wysokiej rangi stale się powiększa, o czym będziemy informować na bieżąco.

Konferencja otrzymała patronat dziennika „Rzeczpospolita- Życie Regionów”.

Patronami medialnymi również są:

TVP3 Lublin, Gazeta Wyborcza Lublin, Radio Lublin, Nowy Tydzień, Panorama Lubelska, Dziennik Wschodni Lublin, Kurier Lubelski.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

PROGRAM

REJESTRACJA

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Koszty zakwaterowania i dojazdu są po stronie uczestników.