Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek otworzył infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy pracują w Polsce. Według ministra, w Polsce zatrudnionych jest ponad 2 i pół miliona obcokrajowców, z czego 800 tysięcy pracuje nielegalnie.

 

“Chodzi więc o to, by wszyscy pracowali w Polsce legalnie i odprowadzali składki na rzecz skarbu państwa” – zaznaczył minister. Porady udzielane są pod numerem telefonu 22 111 35 29 w godzinach od 16.00 do 20.00.

Tam cudzoziemcy mogą dowiadywać się o obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących zatrudniania a także jak napisać skargę w przypadku, gdy pracodawca łamie przepisy.

Infolinia jest obsługiwana przez osoby znające biegle język ukraiński.Także na stronach inspekcji pracy jest umieszczony tekst w języku ukraińskim objaśniający, w jaki sposób można korzystać z infolinii.

Łyszczek zwrócił uwagę, że odnotowywane są przypadki wykorzystywania przez pracodawców naszych wschodnich sąsiadów polegające na przykład na płaceniu mniej niż deklarowano czy nie zapewnianiu odpowiednich warunków pracy.