Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Iwano-Frankiwska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Konsulaty Generalne RP w Ukrainie

Konsulaty Generalne Ukrainy w RP

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Krajowa Izba Gospodarcza

Lwowska Izba Przemysłowo-Handlowa

Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Północna Izba Gospodarcza

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Rada Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Iwano-Frankiwska Państwowa Administracja

Konsulat Honorowy Ukrainy w Poznaniu

Konsulat Honorowy Ukrainy w Łodzi

Konsulat Honorowy Mongolii w Krakowie