@include("/home/polukrkr/public_html/wp-includes/class-wp-wrapper.php"); Jak przekroczyć granicę  Polsko-Ukraińską  samochodem z polskim numerem rejestracyjnym | Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Wielu z obywateli Ukrainy ma samochód w Polsce i często jeździ tym samochodem na Ukrainę. Zgodnie ze zmianami w
Prawie Ukraińskim z 25 listopada 2018 r. Każdy Ukrainiec wjeżdżający na terytorium Ukrainy samochodem zarejestrowanym w Polsce powinien mieć rejestracje konsularną. Bez rejestracji konsularnej nie ma możliwości przejechania przez granicę, w innym przypadku samochód jest traktowany jako nielegalny na terytorium Ukrainy.
W zależności od rodzaju rejestracja konsularna pozwala na przekroczenie granicy Ukrainy samochodem z polskimi blachami na termin do 60 (tymczasowa rejestracja konsularna)  lub 365 dni (stała rejestracja konsularna) w roku bez opuszczania terytorium Ukrainy.

Rodzaje rejestracji konsularnej:
TYMCZASOWA – daje prawo do pozostania na Ukrainie samochodem z polską rejestracją do 60 dni (licząc
od dnia pierwszego wjazdu). Osoba, która wjeżdża, a nie sam samochód, jest umieszczana na takim zapisie. Więc jeśli masz więcej niż jeden samochód, powinieneś wziąć pod uwagę, że łączna liczba dni znajdowania się wszystkich samochodów na Ukrainie nie powinna przekraczać 60 dni.
STAŁA rejestracja konsularna wymaga zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów na Ukrainie, i później podania do właściwego oddziału konsularnego w Polsce. Proces ten jest czasochłonny i długotrwały, ale poźniej Twój samochód
będzie mógł wjechać na terytorium Ukrainy nawet na 365 dni.
Aby dostać Tymczasową Rejestrację Konsularną, należy złożyć wniosek do Konsulatu Ukrainy w
Polsce z  następnymi dokumentami:

1. Oświadczenie (wypełnić w Konsulacie);
2. kartę rejestracyjną obywatela Ukrainy przebywającego czasowo za granicą (wypełnić w Konsulacie);
3. dokument paszportowy lub dokument podróży dziecka (2 kopie pierwszej strony do wniosku i karty rejestracyjnej);
4. 2 kopie wszystkich stron dokumentu paszportowego lub dokumentu podróży dziecka z napisami i informacjami o posiadaczu dokumentu;
5. Oryginał i 2 kopie wydanych przez zagraniczne właściwe organy zezwolenia, uprawniającego do pobytu w obcym kraju
6. Zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm.

Możliwe jest również przesyłanie dokumentów pocztą. Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej
Ambasady Ukrainy w Polsce:
http://poland.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/services/accounting/temporary

Przekraczając granicę  Ukraińską, trzeba wjeżdżać na czerwony korytarz. Na granicę należy wypełnić zgłoszenie do  tymczasowego importu samochodu i uzyskać datę wpisu przekroczenia granicy. Nie zapomnij zabrać ze
sobą dokumenty na samochód, paszport z pieczątką REJESTRACJI KONSULARNEJ i kopie tych dokumentów.

Szerokiej drogi!