Jak ubiegać się o kartę pobytu na podstawie studiów.

Instrukcja szczegółowa.

Pierwsze pytanie które się nam pojawia, co to za dokument i dla czego jest potrzebny studentowi?

Postaramy się pokrótce odpowiedzieć na te pytania. Dalej rozpatrzymy instrukcję dla otrzymania karty czasowego pobytu w Polsce.

Karta czasowego pobytu jest dokumentem, legitymującym obcokrajowca czasowo przebywającego na terytorium RP.

Taka karta ma kilka przewag jeżeli przyrównać ją do zwykłej wizy. Z kartą pobytu można bez problemu zarejestrować samochód w Polsce, wziąć mały kredyt, zarejestrować się w konsulacie (żeby oficjalnie uważać się za nie rezydenta), mieć dostęp do rynku pracy w Polsce i wiele innych.

Karta pobytu daje również prawo do ruchu bezwizowego w ramach strefy Shengen. Przy wjeździe do Polski wiele z was na granicy spotkało się z licznymi pytaniami funkcjonariuszy Straży Granicznej, natomiast przy obecności Karty pobytu zostaniecie wpuszczeni do kraju bez zbędnych pytań.

Jak zrobić Kartę Pobytu dla studenta. Instrukcja szczegółowa.

Jeżeli jesteś studentem i studiujesz dziennie, masz zaświadczenie o przyjęciu na studia stacjonarne, możesz śmiało starać się o Kartę Czasowego Pobytu.

Gdzie składać wniosek?

Do Wydziału do Spraw Cudzoziemców w Twoim Województwie.

Adresy Urzędów można znaleźć na stronie odpowiednich Województw.

Na przykład, dla Województwa Małopolskiego – http://www.malopolska.uw.gov.pl/

Jakie dokumenty są potrzebne studentowi dla ubiegania się o Kartę Pobytu?

– Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wersję papierową wniosku można dostać nieodpłatnie bezpośrednio w Twoim Oddziale Do Spraw Cudzoziemców lub pobrać klikając na odpowiedni link na oficjalnej stronie Oddziału Do Spraw Cudzoziemców w Polsce: http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wniosek-o-udzielenie-cudzoziemcowi-zezwolenia-na-pobyt-czasowy.pdf

Wniosek musi być wypełniony w języku polskim.

Paszport oraz kopia wszystkich stron

– 4 zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm

Dowód opłaty skarbowej na kwotę 340 zł. Opłatę można zrobić w tym samym dniu w Urzędzie w którym będzie składany wniosek.

Zaświadczenie o przyjęciu na studia. Wydawane jest tuż po wstępie na uniwersytet. Jeżeli w momencie złożenia wniosku studiujesz już drugi semestr, wystarczający będzie wypis z dziekanatu o tym, że studiujesz.

Wyżej wymienione dokumenty wystarczą dla złożenia wniosku na kartę czasowego pobytu dla studenta. Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku możecie dostać pieczątkę do paszportu, która pozwala na legalny pobyt na terytorium RP po tym, jak wiza straci ważność, i aż do momentu odebrania karty pobytu.

Jakie dodatkowe dokumenty mogą się przydać?

Ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie z ZUS w przypadku jeżeli jesteś zatrudniony i pracodawca odprowadza składki, lub polisa ubezpieczeniowa w której musi być punkt o „pokryciu przez ubezpieczyciela kosztów leczenia”. Dla studentów dobrą ofertę ma NFZ – kosztuje to około 50 zł/miesiąc i rozprzestrzenia się na wszystkie przychodnie oraz szpitale państwowe i dużo prywatnych. Można wykupić również polisę od prywatnego ubezpieczyciela, ale takie ubezpieczenie będzie działać tylko w tej sieci przychodni, z którymi jest podpisana umowa.

Dowód uiszczenia opłaty za studia lub zaświadczenie o braku zaległości w opłatach. Takie zaświadczenie można dostać w księgowości uczelni, a dowód opłaty w banku z którego był zrobiony przelew.

– Wyciąg z konta bankowego. Minimalna kwota na utrzymanie według Urzędu wynosi około 850 zł/miesiąc. Czyli na koncie bankowym na pierwszy rok studiów powinno się znaleźć około 10 000 złotych. W tym celu najlepiej będzie otworzyć konto w polskim banku. W ten sposób uniknie się kłopotów z tłumaczeniem danych wyciągów. Powinno wystarczyć jeżeli wpłacicie pieniądze na konto i weźmiecie wyciąg. Niema mowy o tym, że pieniądze powinny się tam znajdować przez cały czas. Po prostu Urząd chce widzieć wypłacalność wnioskodawcy. Jeżeli są inne źródła finansowania (stypendia, granty, wypłata itp.), można złożyć właśnie takie dokumenty.

– Akt urodzenia oraz tłumaczenie przysięgłe (tylko przy ubieganiu się o pierwszą kartę pobytu), oraz ksero wszystkich stron wraz z okładką (jeżeli akt urodzenia jest w postaci książeczki). Średnia cena takiego tłumaczenia wynosi około 30 zł za stronę. Można to zrobić w każdym biurze tłumaczeń.

Kiedy już będą dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty, pozostaje już tylko czekać na wydanie Decyzji na zamieszkanie od Wojewody. Zazwyczaj czas oczekiwania zaczyna się od 2 tygodni do miesiąca. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji dostaje się w sms. Po otrzymaniu takiego Zezwolenia na zamieszkanie, trzeba opłacić dodatkowe 50 zł i zaczekać około 2-4 tygodni na wydrukowanie samej karty pobytu.

Na jaki termin jest wydawana karta pobytu ze względu na podjęcie nauki?

Pierwszą kartę pobytu dla studentów zazwyczaj wydają na termin od 12 do 15 miesięcy. Następną, pod warunkiem kontynuacji studiów, mogą wydać na 2-3 lata. Również prawo polskie przewiduje dodatkowy rok zamieszkania na podstawie Zezwolenia na zamieszkanie dla studentów po zakończeniu nauki po to, żeby znaleźć pracę.

Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu: http://udsc.gov.pl/