Iwano-Frankiwska Obwodowa Administracja Państwowa

Bytom

Kijowska Rada Miejska

Lublin

Przemyśl

Województwo Podkarpackie

Zawiercie