W obwodzie zakarpackim we wrześniu odbędą się ukraińsko-polskie Dni Dobrosąsiedztwa.

Ostatnio podobne wydarzenie odbyło się w 2002 roku. Wstępny program wydarzenia omówił z generalnym konsulem RP we Lwowie Rafałem Wolskim przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Henadij Moskal.

Poinformowało o tym biuro prasowe Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się zarówno na terenie Ukrainy jak i Polski, na granicy na odcinku Łubnia- Wołosate 14-15 września.

Na terenie Polski odbędzie się międzynarodowa konferencja, szereg paneli oraz omówiony zostanie program współpracy. W obwodzie zakarpackim planowane jest święto przyjaźni ukraińsko-polskiej.

Co więcej, w ramach wydarzenia zaplanowano podpisanie szeregu porozumień, które będą dotyczyły organizacji przez obwód zakarpacki i województwo podkarpackie wydarzeń związanych z ekonomią, edukacją i kulturą.