Ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka przedstawiła program polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa (RB).Jak powiedziała podczas spotkania z polskimi mediami, zgodnie z tradycją każdy kraj przejmujący prezydencję musi wykonywać zadania wynikające ze statutowej działalności RB, ale ma też prawo przedstawiać swoje własne plany.

Do najważniejszych dla Polski zagadnień zaliczyła umocnienie roli prawa międzynarodowego. W poświęconej temu otwartej debacie pt. “Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w umacnianiu prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, zaplanowanej na 17 maja, weźmie udział prezydent Andrzej Duda. – Polska przygotowała pogłębioną analizę problematyki. Potrzebna jest refleksja nad tym, co należałoby jeszcze uczynić, aby normy prawa były przestrzegane – argumentowała polska ambasador.

Priorytetem polskiej prezydencji będzie też kwestia przestrzegania prawa humanitarnego oraz ochrona osób cywilnych padających ofiarą działań wojennych. Tematyka ta pojawia się często na forum Rady Bezpieczeństwa podczas dyskusji o wojnie Syrii czy sytuacji Rohingjów, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z Birmy – podkreśliła Wronecka. Z inicjatywy Polski w radzie Bezpieczeństwa odbędzie się też dyskusja o sytuacji na Ukrainie. Ostatni raz pytanie Ukrainy w RB było omówione w lutym 2017 r.

Źródło: wiadomosci.onet.pl