W dniu 30 stycznia 2018 roku w Konsulacie odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie ze stypendystami z obszaru Lwowskiego Okręgu Konsularnego, którzy w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 otrzymali stypendia w ramach programów stypendialnych ogłoszonych przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Konsulat.

Na spotkanie przybyło 19 osób. Głównym jego tematem były możliwości współpracy między stypendystami, ew. odbudowa działającego kilka lat temu Klubu Stypendystów i omówienie zasad i wymogów współdziałania z Konsulatem.

        

Po otwarciu spotkania przez konsula Rafała Kocota słowo powitalne wygłosił Konsul Generalny Rafał Wolski, który zachęcał stypendystów do stałego i aktywnego udziału w życiu środowisk polskich na Ukrainie. Zaznaczył, że młodzi ludzie są nadzieją tych środowisk. Do tego jednak, by nadzieja się spełniła potrzebna jest współpraca stypendystów między sobą i utrzymywanie kontaktów z Polską, z polskimi przedstawicielstwami na Ukrainie oraz z wybranymi organizacjami. Konsulat jest do maksimum otwarty na inicjatywy i propozycje ze strony każdego z obecnych. Przy okazji Konsul Generalny serdecznie podziękował tym stypendystom, którzy już dali się poznać jako wolontariusze udzielający się przy różnych projektach Konsulatu i środowiska polskiego.W dalszej części rozmowy każdy z uczestników dokonał autoprezentacji i określił swoje zamierzenia i oczekiwania w sferze aktywności społecznej.

Z zainteresowaniem przyjęto wystąpienie Aleksandra Kuśnierza byłego członka Klubu Stypendystów, który jest obecnie operatorem kamery i dziennikarzem „Kuriera Galicyjskiego”. Przedstawił on swoją drogę od Klubu do „Kuriera” i zaznaczył, że zdobyte w Klubie doświadczenie, kontakty i wiedza ze specjalnych szkoleń bardzo pozytywnie wpłynęły na jego rozwój osobisty i zawodowy. Głos zabrał też Eugeniusz Wołoszyn, wolontariusz i stypendysta, który przedstawił swoje doświadczenia z działalności organizatorskiej – podczas takich projektów jak „Andrzejki 2017”, kolędowaniu pt. „Z kolędą ku przyjaźni” itp.