Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce

Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce (SUP) – to organizacja mająca na celu integrację ukraińskiego środowiska młodzieżowego w Polsce oraz stworzenie optymalnych warunków sprzyjających jego społecznemu, kulturalnemu, naukowemu i zawodowemu rozwojowi.

Pragniemy reprezentować młodych Ukraińców, studiujących na polskich uczelniach. Jednocześnie chcemy być narzędziem komunikacji pomiędzy studentami z Ukrainy a polskim środowiskiem akademickim, administracją publiczną RP, biznesem i innymi instytucjami.

Misją SUP jest inspirowanie młodzieży ukraińskiej, która przekracza granicę swojej ojczyzny w poszukiwaniu drogi samorealizacji oraz nowych horyzontów rozwoju. Stowarzyszenie dąży do optymalnego wykorzystywania i pomnażania przez jego członków ich umiejętności oraz potencjału, tworząc tym samym pozytywny wizerunek nie tylko swój, ale też wszystkich studentów ukraińskich w Polsce i poza jej granicami.

Tworzymy przestrzeń, w której można znaleźć przyjaciół, zdobyć doświadczenie od profesjonalistów i postawić pierwsze kroki w kierunku przyszłego sukcesu zawodowego.

Pierwszym i głównym partnerem SUP jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.