W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku ukraiński eksport towarów i usług do Polski wzrósł o 30,5% – 1,7 mld dolarów.

W 2017 roku, Polska byłą drugim partnerem handlowym Ukrainy (po Niemczech) z wynikiem 15,1% całkowitej wartości handlu zagranicznego.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku inwestycje Polski na Ukrainę dotyczyły branży finansów i ubezpieczeń ( 19,4 %) , handlu ( 13,1%) oraz branży przemysłowej ( 52 %) i wynosiły wartość 589,6 mln dolarów. Z kolei Ukraina eksportowała do Polski metali ciężkich – 15,1%, maszyn elektrycznych – 12,5% oraz mebli – 7,3%.