Będą ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców. Udogodnienia zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Temat poruszany był w programie „Biznes dla ludzi” w TVN24 BIS, w którym wziął udział Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd.

Głównym tematem były zmieniające się uregulowania prawne dotyczące dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli państw trzecich objętych przyśpieszoną ścieżką zatrudnienia w okresie do 180 dni w roku dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

Szczególną uwagę poświęcono będącemu w procesie konsultacji społecznych projektowi wydzielenia 20-stu zawodów zwolnionych z obowiązku  testu rynku pracy przeprowadzanego w procesie rekrutacji przez Urząd Pracy. Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska obywateli Polski lub obywatela Unii Europejskiej. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pracę u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób zarejestrowanych w UP nie ma takich, które mogą spełnić wymagania pracodawcy. Należy zaznaczyć, że nie każda praca wymaga przeprowadzenia przez UP testu rynku pracy.

Poruszona w studio tematyka była ważna z uwagi na aktualność tematu i zainteresowań jakie budzi zarówno wśród pracodawców jak i pracowników.